cars-long-exposure-night-3730

26 lutego 2015 r. w Brukseli organizowany jest   dzień informacyjny oraz spotkanie brokerskie.  Spotkania dotyczyć będą aktualnie otwartego konkursu „Europe as a Global Actor” w ramach obszaru tematycznego SC6 – „Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa”. Więcej informacji: https://www.b2match.eu/SC6-INT-2015