OBSZARY BADAWCZE

Nasze specjalizacje

Mobile Technology

Smart City

Wereable Technology

ICT

Pozostałe obszary naszej działalności

  • - Przemysł i Energetyka
  • - Wsparcie badań medycznych (bioinformatyka, e-zdrowie)
  • - Żywność, rolnictwo i biotechnologia
  • - Środowisko
  • - Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
  • - Przestrzeń kosmiczna
  • - Bezpieczeństwo
  • - Nanonauki, nanotechnologie

Skąd taki dobór?

Wytypowane obszary badawcze realizują nasz pogląd na funkcjonowanie człowieka w coraz bardziej atomicznie podzielonych i specjalizowanych obszarach życia. Naszym dążeniem jest panoramiczne spojrzenie na realizowany projekt, by technologia nie rozwijała się sama dla siebie,
a w kontekście jej użyteczności i możliwości łączenia.

 

Dlatego nie ograniczamy obszarów badań i chętnie wykorzystujemy sposób myślenia typowy dla danej dziedziny w innych obszarach. Dzięki pracom badawczym w różnych dziedzinach pomysły coraz bardziej przenikają się
i łączą, sprowadzając wielość różnych produktów do postaci ogarnialnej przez pojedynczego człowieka.