Oferta

Ofertę działań badawczo-rozwojowych kierujemy do dwu grup: biznesu oraz świata nauki. Z obu obszarów równie wiele czerpiemy, ile do nich oddajemy. Przedsiębiorcom zapewniamy outsourcing działu B+R, a uczelniom i ośrodkom badawczym – wdrażanie pomysłów do świata biznesu.

Jednocześnie w myśl zasady równowagi, która przyświeca nam w rozwoju technologii, z biznesu czerpiemy podejście i kontakty, które umożliwiają komercjalizację projektów naukowych, a naukowcy często są naszą kadrą do realizacji projektów dla przedsiębiorców.

Łączymy podaż kreatywności z popytem na nowości.

Przedsiębiorstwa

 • Rozwój produktów i usług dzięki wdrażaniu nowoczesnych technologii,
 • Dedykowane usługi B+R – badanie, projektowanie i realizacja projektów,
 • Pozyskiwanie funduszy na rozwój,
 • Tworzenie zintegrowanych, interdyscyplinarnych zespołów projektowych,
 • Monitorowanie dostępności źródeł finansowania i dobór odpowiednich dotacji, ocena możliwości uzyskania finansowania w zakresie ogłaszanych konkursów w szczególności dla projektów o charakterze
  badawczo-rozwojowym,
 • Współpraca z naukowcami i ekspertami w zakresie przygotowania projektów/wniosków o finansowanie,
 • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie, studium wykonalności, harmonogramów rzeczowych, planu realizacji projektu, dokumentacji projektowej,
 • Zarządzanie i koordynacja projektów,
 • Wykonywanie ekspertyz

Uczelnie wyższe i ośrodki badawcze

 • Wsparcie w komercjalizacji wyników badań
 • Pozyskiwanie funduszy na badania
 • Monitorowanie dostępności źródeł finansowania i dobór odpowiednich dotacji, ocena możliwości uzyskania finansowania w zakresie ogłaszanych konkursów w szczególności dla projektów o charakterze badawczo-rozwojowym,